Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o wynajęcie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości
WNIOSEK O WYNAJĘCIE NIERUCHOMOŚCI Z GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI


Adresat:
URZĄD GMINY KAMIENNA GÓRA,
58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10


Zwracam się z prośbą o wynajęcie nieruchomości lub jej części, tzn:

z przeznaczeniem na:

z przeznaczeniem na: