Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o wydzierżawienie działki gminnej z gminnego zasobu nieruchomościWNIOSEK O WYDZIERŻAWIENIE DZIAŁKI GMINNEJ Z GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

Adresat: URZĄD GMINY KAMIENNA GÓRA, 58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10


Zwracam się z prośbą o wydzierżawienie mi działki/ek (lub części działki/ek) o numerze/numerach ewidencyjnym/ch:

będącej/ych własnością Gminy Kamienna Góra, w przeznaczeniu na: