Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystegoWniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego


Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2018, poz 121 ze zmianami), wnoszę o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Wójta Gminy, położonej w miejscowości oznaczonej geodezyjnie jako działka/i nr o (łącznej) pow. w związku ze zmianą wartości nieruchomości.


Załączniki

1. Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości wg stanu na dzień sporządzony w dniu przez rzeczoznawcę majątkowego
2.