Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o nadanie numeru porządkowego

WNIOSEK O NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO

WÓJT GMINY Kamienna Góra

ul. Wojska Polskiego 10

58-400 Kamienna Góra

INFORMACJE O POŁOŻENIU BUDYNKU, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK

ZAŁĄCZNIKI

w skali nie mniejszej niż:
,na której
wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku